Belangrijke informatie

Wij willen u - als ouder - graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. U leest het hier. 

wilhelmina basisschool hilversum gezond eten

Gezond eten op school

Om genoeg energie binnen te krijgen op een schooldag, zijn er twee eet- en drinkmomenten op de dag: rond 10.00 uur en tussen de middag. De kinderen nemen zelf alles mee in hun schooltas. Wij willen graag samen met u streven naar gezonde voeding op school. Liever een extra boterham of wat fruit, dan koek of snoep in de broodtrommel. Lekker gezond!

Wilhelmina Basisschool Hilversum Zuid persoonlijke aandacht

Hulp op school

Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school erg belangrijk. Ouders die op school willen helpen ontvangen wij daarom graag. Denk aan hulpouders, biebouders of klassenouders. Laat het ons dan weten via directie.wilhelmina@proceon.nl

Wilhelmina Basisschool Hilversum groen

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) van de Wilhelminaschool bestaat uit een groep enthousiaste, actieve ouders die het team van de school ondersteunen bij activiteiten binnen en buiten de school. De AC is betrokken bij Kerst en Pasen, bij jaarprojecten, sportevenementen en avondvierdaagse, musical en Kinderboekenweek en andere feest- of schoolactiviteiten. Hierbij werkt ze intensief samen met leerkrachten en klassenouders. 

 

Tevens beheert de AC de jaarlijkse ouderbijdragen en coördineert de uitgaven voor materialen en benodigdheden voor de verschillende evenementen. Zij legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van deze bijdragen. De begroting van de AC wordt voorgelegd aan de schoolleiding en vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (MR). Voor de AC worden regelmatig nieuwe leden gevraagd. Ouders kunnen zich kandidaat stellen of gevraagd worden.  

Wilhelminaschool Hilversum talenten

Verlof aanvragen

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden de lessen niet op school kan volgen. Dit dient u door middel van het formulier bij de directeur aan te vragen. Indien mogelijk minimaal 8 weken van tevoren. Voor gewichtige omstandigheden mogen wij maximaal tien dagen per jaar verlof verlenen.

Basisschool Hilversum Wilhelminaschool diversiteit

Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken bij ons op school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route.


Klachtenregeling