Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met de directie van de school. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen op alle beleidsterreinen van de school en hebben op bepaalde beleidsterreinen instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de lestijden. Dat betekent dat de schooldirectie alleen iets kan doorvoeren wanneer de MR ermee instemt.

MR-leden zijn dus belangrijk voor de communicatie tussen de leiding en de achterban: ouders en leerkrachten. Het onderhouden van goede contacten is daarbij cruciaal.

 

In de medezeggenschapsraad (MR) van de Wilhelminaschool zijn ouders en het personeel vertegenwoordigd.


Namens de ouders zijn dit:

  • Esther Prins
  • Hanneke van der Lenden 
  • Inge van Lievenoogen

Namens het personeel zijn dit:

  • Annette Matser
  • Rianneke Eke
  • Tineke van Dalen

 

De MR hoort graag van ouders wanneer zij menen dat er dingen beter of anders kunnen. Of als men een leuk idee heeft dat de gehele school ten goede komt. Mocht u ons willen benaderen dan kan dat als u ons tegenkomt op school, of per e-mail:  mr.wilhelminaschool@proceon.nl

 

GMR

De MR van de Wilhelminaschool is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Scholengroep Proceon.